Faculty Members

Rajendrakumar Jani
RITURAJ CHOUBE
Sulay Patel
Vimal Patel
DIPAK PARMAR
MAZAR SHAIKH
BHAVIKKUMAR KADIYA
Jayendra Vasani
P D  Patel
Vivek Trivedi