Faculty Members

Head IC
RAKESH PATEL
Umang Shah
VINODKUMAR PATEL
CHANDNI SHAH
Sampan Shah
Ankit Shah
vandana patel
Urmila Suhagiya
Kruti Joshi
Nidhi Kanani
Manisha Patel