Faculty Members

Manish Thakker
RAKESH PATEL
VINODKUMAR PATEL
umang Shah
CHANDNI SHAH
Sampan Shah
Ankit Shah
Urmila Suhagiya
Kruti Joshi
Nidhi Kanani
Manisha Patel
Vandana Patel
Lalitkumar Patel
Divyesh Raninga