Faculty Members

Ashwin Thakkar
PARTHIV PATEL
PURVI MISTRY
Dharmendrasinh Bihola
RUMANA ANSARI
Khushbu Ponda
Saurabh Malhotra
SANDIP PATEL