Faculty Members

Himanshu Patel
ATUL PATEL
Apexa Dharankar
YOGITA SHARMA
Sunil Chandak
Jaydev Patel
PARTH RAVAL
Pragnesh Thakkar
DIGESHKUMAR SHAH
Mansi Joshi
Fenny Narsingani
ZALAK PATEL
HIRAL RAVAL
Jignesh Hirpara
Vaishali Adhwaryu
Dharmeshkumar Patel