Faculty Members

Himanshu Patel
Dr.Atul Patel
Apexa Dharankar
Ramesh Damor
NIRAL MODI
YOGITA SHARMA
Sunil Chandak
Jaydev Patel
ZALAK PATEL
PARTH RAVAL
Pragnesh Thakkar
DIGESHKUMAR SHAH
Mansi Joshi
Fenny Narsingani