Faculty Members

Abhaykumar Gandhi
Vinay Purani
Mayur Vanza
Pareshkumar Patel
Deepak Tarachandani
Priti Mehta
ALPA SHAH
Ashwin Hansora
Poonam Modi
Chintan Patel
BANSAL PATEL
Kamini Parmar
patel usha
Shalini Singh
Nehal Bhavsar
Manish Shah
Deepa Raval