Faculty Members

Sachin Parikh
Supritam Dutta
C. G.  BHAGCHANDANI
Amar Vaghela
Anjali Bishnoi
RAJARAMAN TS
Ronak Patel
Satish Shah
HIRAL PANDYA
Rupal Ruperi
Vandana Gojiya
Pratik Patel
PURVI SHUKLA
RAJUL BHATT
Nikita Ambegaonkar
NIRAL MODI